Psykoterapi session med barn

Psykoterapi løser både store og små problemer

Uanset hvilke problemer, man slås med i det daglige, så er det næsten altid muligt at løse dem ved hjælp af psykoterapi. Har man for eksempel mange skænderier i familien eller er hverdagen begyndt at virke trist og uoverkommelig, så kan man lære at ændre sin adfærd positivt ved at bruge psykoterapi.

Psykoterapi er en form for samtaleterapi, der foregår med hjælp fra en uddannet psykoterapeut eller en psykolog. Det er problemernes omfang og personen selv, der afgør, hvor lang tid terapien skal strække sig over, men lige som ved mange andre terapiformer, hjælper det ikke meget at skynde sig. Terapien hjælper først, når man er klar til at blive hjulpet.

Når man vælger at bruge psykoterapi som problemløser, skal man være klar over, at man selv skal gøre en stor del af arbejdet. Psykoterapeuten eller psykologen vil naturligvis altid være klar med råd og vejledning, men i sidste ende er det en selv, der skal ændre tankemønstre og ikke mindst adfærdsmønstre, for at terapien skal få den ønskede effekt.

Fra Freud til adfærdsterapi

Psykoterapi har eksisteret i mange år, og metoden er baseret på Sigmund Freuds psykoanalyse. Siden er psykoterapien dog blevet videreudviklet af mange andre terapeuter, så der i dag findes en lang række forskellige retninger inden for psykoterapien.

Der findes blandt andet kognitiv, humanistisk, strukturel og psykoanalytisk psykoterapi, og hver retning har forskellige problematikker i fokus. Derfor bør man altid undersøge, hvilken form for psykoterapi, der passer bedst til de problemer, man ønsker at få løst.

Mange vælger at modtage psykoterapi alene, men parterapi, hvor man får psykoterapi sammen med sin partner eller ægtefælle, er også meget populært. I nogle tilfælde er det ligefrem hele familier, der vælger at gå i terapi for at få løst forskellige problemer, familiemedlemmerne har indbyrdes. Også her kræves det dog, at de, der modtager terapi, selv skal være indstillet på at gøre en indsats, hvis terapien skal virke efter hensigten.

Psykoterapi hjælper udvikling på vej

Man kan bruge psykoterapi i mange forskellige sammenhænge. Det kan være i forbindelse med pludseligt opståede kriser som død i familien, skilsmisse, fyring eller gentagne skænderier i en sammenbragt familie. Det kan også være du kæmper med skyld og skam følelser, der ikke kommer fra en specifik begivenhed, men måske fra følelser af ikke at være tilstrækkelig eller god nok.

En psykoterapeut kan også med fordel hjælpe folk, der ønsker personligudvikling, godt på vej mod deres mål og drømme. Hvis man ønsker en anden karriere eller måske et helt andet liv, kan psykoterapi gøre, at man får evner og mod til at foretage de ændringer, der skal til, for at tingene går, som man gerne vil.

Lige meget hvorfor man vælger at modtage psykoterapi, afhænger både processen og resultatet af, om man selv er i stand til at ændre på sine tankemønstre og sin adfærd, så man kan opnå de ændringer, man drømmer om. Terapeuten kan ved hjælp af psykoterapi hjælpe med at skabe værktøjerne, men det er klienten selv, der skal bruge dem.

Første skridt er naturligvis, at man er i stand til at dele sine tanker og følelser med sin terapeut. For nogle mennesker er det en stor udfordring at skulle udvise den form for tillid, men først når den kontakt er opnået, kan psykoterapien for alvor gå i gang.

Vejen mod et bedre liv

Uanset hvor hårdt man prøver, er psykoterapi ikke nogen garanti for evig lykke. Den slags kan ingen form for terapi klare. Men psykoterapi kan gøre det lettere og mere overskueligt at gennemleve de udfordringer og de sorger, man kommer til at møde i fremtiden. Psykoterapien giver dig de redskaber, du har brug for, for at kunne klare negative oplevelser, så du kommer hurtigere og bedre videre på den anden side – og på den måde kommer du et lille skridt nærmere det lykkelige liv.

Tænker du, at en psykoterapeut måske kan hjælpe dig, så kan Magnus Rösing fra DynamiskSamtale.dk anbefales. Han er en meget erfaren, certificeret psykoterapeut på Frederiksberg i København.